پرچم پسرا بالاااااااااااااااااااااااااااا

یعنی من عاشق این 7575 هستم اس خالیم بهش میدم جوابمو میده قربونش برم صبح از شدت عشقی که بهش دارم اس دادم میای بریم حلقه ازدواج بخریم فردا!!!

میدونید درجواب چی گفت شاید باورتون نشه وقتی خووندم اشک تو چشام جمع شدگفت:تا24ساعت دیگر منتظر باشید..

...................................................................................................

نزديك به محرم هست

ﺷﺎﺭﮊ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ میگیرم و ﺁﺩﺭﺱ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺬﺭﯼ ﻣﯿﺪﻥ رو بهتون میدم 

بیست هزار ﺗﻮﻣﻨﯽ: چلو گوشت...

ده هزار ﺗﻮﻣﻨﯽ: زرشک پلو...

پنچ هزار ﺗﻮﻣﻨﯽ: ﻗﯿﻤﻪ...

دو هزار ﺗﻮﻣﻨﯽ: ﺁﺵ...

هزار ﺗﻮﻣﻨﯽ: ﺷﻠﻪ ﺯﺭﺩ ﯾﺎ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺗﻮن... 

عدس پلو: مجاني

...............................................................................................

هی نگید هوا دونفرس 

 

هوا سه نفرس؛ منم با خودتون ببرید 

 

قول میدم حرف نزنم به چیزیم دست نمیزنم 

فقط نگا میکنم

............................................................................................

الان یه طوری شده دخترایى که چکمه خریدن بیشتر از کشاورزا، چشم و امیدشون به آسمونه،،،،!!!!!

خدایا هیچ امیدی رو نا امید نکن...!!!:

.....................................................................................................

ﻗﺒﺾ ﻣﻮﺑﺎﯾلم ﺍﻭﻣﺪ ۱۷۰ ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﻦ ﻣﺎﻣﺎﻧﻡ ﮔﻔﺖ :

ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ، هر شب واسه اون ذليل مرده ﻻﻻﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ؟؟؟؟

 

ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﺏ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻭﺍﺳﺖ !

 

.

 

.

 

ﺍﻻﻥ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪﻩ 14 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯿﮕﻪ :

 

ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ، ﭘﯿﭽﻮﻧﺪﺗﺖ؟ بدبخت!!!!!

 

 

 

عجب مصيبتي داريما!!!

......................................................................................................................

ﯾﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻪ

ﺟﻠﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﻪ

ﺗﺎﮐﺴﯽ

ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺍﯾﺴﺘﻪ

ﻫﺮ ﭼﯽ ﺭﺍﺗﺘﺪﻩ ﺻﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻪ ﻧﻤﯿﺎﺩ

ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ

ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﺒﺸﻪ ﻣﯿﮕﻪ :

ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻟﮑﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟

ﺷﯿﺮﺍﺯﯾﻪ ﻣﯿﮕﻪ :

ﻭﺍﻻﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﮐﺎﮐﻮ

ﺍﻭﻧﺠﺎ ﮎ ﺗﻮ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﯼ ، ﻣﻦ ﻣﯿﺨﺎﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺷﻢ ...???

........................................................................................................

دختر باس تا عشقش پست میذاره بیاد زیرش کامنت بذاره..

 

 

"این مرد صاحب داره"

 

 

 

لطفا بی منظور لایک کنید!

 

.

 

.

 

.

 

.

 

..

 

.

 

.

 

خااااااانممون کوشی بیابنویس دیگه...!!

 

 

 

خاااااااااااااانم :|

 

 

 

نیس؟ نمیای؟؟ !!

 

 

 

خب پس با منظور لایک کنید تا چشش درآد -_-

.......................................................................................................

 

ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﻨﻮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ...

ﺍﺻﻦ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻧﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭﺍﺳﻢ...

ﻣﮕﻪ ﺑﺎﺳﻦ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﮑﺸﻪ !" ؟! ؟ ! ؟! ؟! ؟

نه..!

ﺧﺐ ﭘﺲ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺗﻮ ﺗﻠﻮﺯﯾﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ

'' ﺑﺎﺳﻨﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻦ !!!!

 

...................................................................................................

 

با دوست دخترم رفتیم تو پمپ بنزین

رفیقم از من می پرسه تنظیم بادمجانی یعنی چی?

با تعجب پرسیدم تنظیم بادمجانی😧

 

رفیقم تابلو روبرو رو نشونم میده که نوشته بود:

"تنظیم باد مجانی"

 

وزارت آموزش و پرورش خسته نباشی

 

.................................................................................................

 

ﯾﻪ ﺩﻭست دخترم ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺩﻭﺗﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﺣﻤﻮﻡ...!?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ﺑﯽ ﺍﺩﺑﻢ ﺧﻮﺩتی..

ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﺤﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﻣﺼﺮﻓﻪ !!!

 

ﭼﺮﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟؟ شده سه تايي هم بريم 

بحرانه میفهمی.. بحران...

 

..............................................................................................

 

تفاوت ژلوفن با استامینوفن میدونی چیه ??

 

 ﮊﻟﻮﻓﻦ ﻣﯽ ﮔﻪ : ﺳﺮﺕ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﮕﻪ ﻣﻦ

ﻣﺮﺩﻡ؟ 

ﺍﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﮔﻪ : ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ، ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯽ

ﻣﯿﺸﻪ 

آخه استامينوفن خستس ميفهمي خسته ! :| -_- ??

 

..........................................................................................................................

 

دختره ﺩﺍﺷﺖ ﺩﻭﻍ ﻭ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﻭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻣﯿﮑﺮﺩ

 

ﮔﻔﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎ ﭼﯿﻪ؟

 

ﮔﻔﺖ ﺩﻭﻍ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻗﻬﻮﻩ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﻣﯿﺎﺭﻩ

 

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﺶ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﺩﻣﻮ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﻪ؟

 

ﻻﯾﮏ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﺶ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ... ﺩﻋﺎﺍﺍﺍﺍ

 

.....................................................................................................

 

دخترای سرزمین من گریه نمی کنند

خسته از تفاوتها، خسته از سنت های باطل 

خسته از عشقهای دروغین، خسته از نگاهای شرم آور

بغض میکنند اما گریه...

نه اینکه احساس نداشته باشند 

نه عزیزم....

.

.

ریمل شده هفتاد هزار تومن...

میفهمی.!!!؟؟؟؟

 


برچسب ها : پرچم پسرا بالااااااااااااااااااااااااااااااااااا , پرچم پسرا بالا , پرچم بالا است , پرچم , پسرا , شگرستون , فیسبوک , دانلودها , فازتوفان , بازار ,