گروه بندی جام جهانی 2014 برزیل,جدول رده بندی جام جهانی با آخرین تغییرات

 

گروه Aگروه A
تیم هابازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهامتیاز 
1 1 0 0 3 1 3  
1 1 0 0 1 0 3  
1 0 0 1 0 1 0  
1 0 0 1 1 3 0  
گروه Bگروه B
تیم هابازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهامتیاز 
1 1 0 0 5 1 3  
1 1 0 0 3 1 3  
1 0 0 1 1 3 0  
1 0 0 1 1 5 0  
گروه Cگروه C
تیم هابازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهامتیاز 
1 1 0 0 3 0 3  
1 1 0 0 2 1 3  
1 0 0 1 1 2 0  
1 0 0 1 0 3 0  
گروه Dگروه D
تیم هابازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهامتیاز 
1 1 0 0 3 1 3  
1 1 0 0 2 1 3  
1 0 0 1 1 2 0  
1 0 0 1 1 3 0  
گروه Eگروه E
تیم هابازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهامتیاز 
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
گروه Fگروه F
تیم هابازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهامتیاز 
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
گروه Gگروه G
تیم هابازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهامتیاز 
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
گروه Hگروه H
تیم هابازیبردتساویباختگل زدهگل خوردهامتیاز 
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0  

 


برچسب ها : گروه بندی جام جهانی 2014 برزیل , جدول رده بندی جام جهانی با آخرین تغییرات , اخبار جام جهانی با آخرین تغییرات , شکرستون , جام جهانی , ورزش , اخبار ,